wkhl.net
当前位置:首页 >> inHg怎么换算成kpA和mmhg >>

inHg怎么换算成kpA和mmhg

1In=25.40mm 1 mm Hg - 133 Pa 1 inch Hg = 3,386 Pa 1 atm = 1.01325 bar = 101.3 kPa = 14.696 psi (lbf/in2)= 760 mmHg =10.33 mH2O = 760 torr = 29.92 inHg = 1013 mbar = 1.0332 kgf/cm2 = 33.90 ftH2O

kpa是 1000帕斯卡 mmhg是 毫米汞柱 1毫米汞柱=133.32236842105帕斯卡 所以 1mmhg=0.133322 kpa

760MMHG=101.325kpa 1MMHG =0.1333kpa

1In=25.40mm 1 mm Hg = 133 Pa 1 inch Hg = 3,386 Pa=3.386kpa。 处于真空状态下的气体稀薄程度,通常用真空度表示。真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即: 真空度=(大气压强—绝对压强)若所测设备内的压强低于大气压强,...

这些参数不是一个压力表的,应该是一系列的量程范围。 1个大气压为100kPa(760mmHg) 1MPa=1000kPa=7600mmHg 1英寸=25.4毫米 30英寸=762毫米 30inHg=762mmH股≈100kPa=0.1MPa 1inHg=25.4mmHg≈30kPa

1Mpa=1000kpa=1000000pa=10bar=10000mbar1bar=10197.2kgf/m2mbar 毫巴(=百帕) 列如:700mbar=0.7bar=0.7*10197.2=7138.04公斤力/平方米(kgf/m2)700mbar是指在单位面积(平方米)上作用的力是70000N70000N是什么概念呢?就是相当于7吨的物体压...

1mpa=1000kpa 1psi=6.895kpa 1inHg=0.003782mpa

压力单位换算表:http://www.tensent.com/t-znly/yb1.htm 压力单位: 常用压力计量单位及其标识符号: ▲ 兆帕(MPa); 千帕(kPa); 帕(Pa) ※: 压力单位的兆帕符号为 MPa 不要书写为 Mpa mpa ; 千帕符号 kPa 不要书写为 KPa Kpa 或 kpa; 帕的符号...

压力单位: 1. 1atm=0.1MPa=100KPa=1公斤=1bar=10米水柱=14.5PSI 2. 1KPa=0.01公斤=0.01bar=10mbar=7.5mmHg=0.3inHg=7.5torr=100mmH2O=4in...

托,真空压强单位

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wkhl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com